PDF

Gümrük işlemleri için gerekli evraklar;
Vekaletname: Noter tasdikli 2 Adet (Aşağıdaki linkten vekalet örneğini indirebilirsiniz)
Ticaret Sicil Gazetesi:  Aslı veya noter onaylı suret 2 Adet
İmza Sirküleri:  Noter Onaylı 2 Adet
Oda Kayıt Sicil Sureti:  Aslı veya son 6 aya ait noter onaylı 2 Adet
İmza Sirküleri:  Noter Onaylı 2 Adet
Bağlı olduğunuz Vergi Dairesinden "faal vergi mükellefiyet yazısı":  Noter Onaylı 2 Adet