TRANSİT TİCARET

Transit Rejimi, ithalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş ve ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına uygulanır.
Gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde;

•Yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye,
•Yabancı bir ülkeden Türkiye’ye,
•Türkiye’den yabancı bir ülkeye,
•Bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine,
taşınmasına izin verir