Kara Yolu Gümrükleme

Karayolu gümrük işlemleri

Kara yolu gümrükleme çalışmalarımızla ithalat ve ihracat adımlarınıza akıcılık katıyoruz.

Kara Yolu Gümrükleme Nedir?

Kara yolu gümrükleme, karayolu taşımacılığı kullanılarak yapılan ihracat ve ithalat faaliyetlerinin gümrükleme işlemlerini kapsamaktadır. Uluslararası karayolu taşımacılığı gerçekleştirmek için gümrükleme işlemlerine uyulması gerekmektedir. Kara yolu gümrükleme , kara yolu ile ihraç ya da ithal edilecek malların, ilgili ülkenin gümrük kurallarına uyup uymadığının kontrolü ve gereken izinlerin alınması olarak özetlenebilir.

Kara Yolu Gümrükleme Prosedürleri

Şartlı Muafiyet Düzenlemesi dahilinde kara yolu gümrükleme sürecinde serbest dolaşımda bulunmayan eşyalar için gerçekleştirilen işlemler:

Transit işlemleri,
Dahilinde işleme,
Gümrük kontrollü işleme,
Geçici işleme.
İhracat Rejimi dahilinde de gerçekleştirilen belirli gümrükleme işlemleri bulunmaktadır. Bunlar:

Yeniden ihracat işlemleri,
Geri gelen eşya işlemleri.
Kara Gümrükleme sürecinde bazı faaliyetler özerklik gösterebilir:

Özel statüde olan diplomatik eşya ithalatı,
Hızlı kargo ve posta,
Yerleşim yeri Türkiye olan kişilerin motorlu ya da motorsuz nakil taşıtlarının ithal edilmesi,
Yerleşim yeri Türkiye olarak belirlenmiş kişilerin kullanmış oldukları ev eşyaları,
Bilim, eğitim ya da kültürel statü taşıyan eşyalar ve bilimsel cihaz ve alet ithalatı,
Tıbbi tedavi, araştırma ya da teşhis amacı ile kullanılan alet ve cihazların ithalatı,
İş yeri nakli dahilinde serbest dolaşım statüsünde olan sermaye mal ve malzemelerin ithalatı,
Yatırım teşvik mevzuatı dahilinde belgelendirme ve teşvik uygulamaları,
Proje yönetimi ve fizibilite uygulamaları.
Karayolu Gümrüklemede Sunduğumuz Fırsatlar

Dahilinde işleme rejimi,
Gümrük kontrolü kapsamında işleme,
Geçici ithalat,
Hariçte işleme.