İthalat Gümrükleme

Şirketimiz, farklılaşan müşteri ihtiyaçlarını doğru belirleyebilmek, onlarla daha iyi ve sürekli iletişim kurabilmek amacıyla müşteri temsilcisi sistemi ile çalışır. Müşteri temsilcilerimiz, uzmanlık sistemiyle yetişmiş yetkin, dinamik kadrolardan oluşur. Dış ticaret ve gümrük işlemlerinin doğru yapılması kadar hızın da önemini bilen uzman kadromuz, tüm ithalat süreçlerini ve karşılaşılan örnek olayları kendi içinde analiz eder; gerekli insiyatifleri alarak ilgili departmanlarla birlikte çözüm odaklı bir yaklaşımla süreci doğru yönetip sonuçlandırır.

Yapılan her işlem, kendi alanında uzman kontrolörler tarafından düzenli olarak ayrıca denetlenip onaylanır. Bütün bu süreçte mevzuat departmanı, operasyonel sürece profesyonel destek verir.

İthalat Departmanımız, ithalat işlemleri öncesi alınması gereken her türlü ön izne ilişkin (Kayıt Belgesi, TSE, CE, Tarım İl Müdürlüğü İzni, İthal Lisansı, İŞGÜM vb.) müracaatları takip eder, izinlerin alınmasını ve belgelerin ilgili kuruluştan teminini bizzat gerçekleştirir. Süreçlerin takibi sırasında şeffaflık ve dürüstlük ilkelerinin çalışmalarımıza yansıması olarak, tüm süreçler, düzenli olarak daha önce müşterilerimizle birlikte kararlaştırılmış KPI(Key Performance Index)’larla ölçülür ve sonuçlar, Müşteri Çalışma Portalı üzerinden elektronik ortamda paylaşılır.

Tüm işlemlerimizin raporları, aktif şekilde sistemsel olarak hazırlanır ve müşterimizin işlem takiplerini kolaylaştırmak adına gönderimi istenilen periyotlarda otomatik olarak iletilir. Firmalarımızın isteklerine bağlı olarak “tailor made” biçimde farklı rapor çalışmaları da yapılır ve paylaşılır.

İthalat Gümrükleme Kapsamı

İthalat gümrükleme işlemi başkalarının adına ya da hesabına hareket eden doğrudan temsilciler ile kendi adına farklı hesaplara hareket eden temsilciler tarafından gerçekleştirilmekte olan işlemler olarak bilinmektedir. Bu bireyler gümrük müşaviri olarak ifade edilmektedir. Gümrük müşavirleri gümrükleme esnasında çeşitli hizmetleri bir arada sunarak profesyonel bir şekilde hizmet vermektedir.

Gümrükleme işlemleri transit taşımacılık gerçekleştirilen işletmelerin haricinde kişiler tarafından takip edilmelidir. Havayolu, karayolu ve deniz yolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluşların temsilcileri bu malların transit işlemlerini doğrudan takip edebilmektedir. Doğrudan temsilciler kurumları temsil eden profesyonel kişilerdir. Bunun dışında ithalat yapan firmaları temsilnameyi haiz çalışanlarda doğrudan temsil edebilmektedir.

Profesyonel İthalat İşlemleri

İthalat ve ihracat işlemlerinin profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Gümrükleme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gümrük müşavirlerinin vekalete ihtiyaçları vardır. Bu noktada firmamız sizlere profesyonel ve kaliteli bir şekilde hizmet sunmaktadır. Hizmetlerimiz ile ilgili detaylı bir şekilde bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.