Hava Yolu Gümrükleme

Dünyaya ulaşımın en hızlı yoluna hızlı ve doğru bir şekilde erişebilmeniz için desteğimiz sizinle.

Hava Yolu Gümrükleme Nedir?

Hava yolu gümrükleme, hava yolu taşımacılığı ile gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemlerinin gümrüklenme süreçlerini kapsamaktadır. Hava yolu taşımacılığı ile ithal veya ihraç edilen ürünler, hedef lokasyondaki ülkenin gümrük kurallarına uymak zorundadır ve bunun için alınması gereken izinler mevcuttur. Bu süreç boyunca ilgili tüm evrakların ve belgelerin çok iyi bir şekilde saklanması, kayıt altında tutulması, zamanında ve doğru yerde kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde teslimat süreleri uzayabilir ve mali açıdan zararlar meydana gelebilir.

Hava Yolu Gümrükleme Prosedürleri

Şartlı Muafiyet Düzenlemesi kapsamındaki hava yolu gümrükleme işlemlerinde serbest dolaşımda olmayan eşyalar için yürütülen bazı işlemler:

Transit işlemleri,
Dahili olarak işleme hizmeti,
Gümrük kontrolünde işleme,
Geçici ithalat.
Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri kapsamında sunulan hizmetler:

Dahili işleme hizmeti,
Gümrük kontrolü ile işleme,
Hariçte işleme,
Geçici ithalat.
Hava Yolu Gümrükleme ve İhracat Rejimi kapsamında uygulanan gümrükleme adımları:

Yeniden ihracat,
Geri gelen eşyalara yönelik hizmetler.
Hava yolu gümrüklemede özerklik gösteren faaliyetler:

Özel statüdeki diplomatik eşyaların ithalat işlemleri,
Hızlı kargo ve postalama hizmeti,
Türkiye’ye yerleşmiş ve yasal olarak Türkiye’de ikamet eden şahıslara ait kullanılmış ev eşyalarının getirilmesi,
Türkiye’ye göç etmiş ve yasal olarak Türkiye’de ikamet eden kişilere ait motorlu ve motorsuz taşıtların ithalat işlemleri,
Bilimsel veya kültürel statü taşıyan ya da eğitim amaçlı kullanılan eşyaların, bilimsel aletlerin ve cihazların ithal edilmesi,
Araştırma, tıbbi tedavi ya da tıbbi teşhis amacıyla kullanılabilecek cihaz ve aletlerin ithalatı,
İş yeri nakli nedeniyle serbest dolaşıma sokulan sermaye mallarının ve diğer malzemelerin ithal edilmesi,
Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında belgelendirme uygulamaları ve yine aynı kapsamda teşvik edici uygulamalar,
Fizibilite uygulamaları ve proje yönetimi.