Gümrük Müşavirliği PDF

Gümrük Müşavirliği; Dış ticaret işlemlerinin yürütülmesinde sanayici, ihracatçı ve ithalatçılara şahıs veya firmalara müşavirlik hizmeti veren kişi veya kişilerin gümrük işlemlerini yürütmek üzere kurdukları ofislerin genel adıdır. GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ yurt dışına ihraç edilen, yurt dışından ithal edilen ticari ürünlerin Gümrük Müdürlüklerinde ve Hava alanı Gümrüklerinde Şirket ve şahıslar adına gümrük işlemlerini yürütür, ithal edilen veya ihraç edilen ticari malların beyannamelerini verir, ürünleri teslim eder veya teslim alır, ticari mallara ait vergileri ödeyebilir, iptal edilen ürünlerin iade işlemlerini veya geri gönderim işlemlerini düzenleyerek firma veya şahıs adına devlet gümrük birimlerinde işlemleri takip eder.