Gümrük Mevzuatı PDF
small_ekonomi-logo(37).jpg Ekonomi Bakanlığından: İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI. 11.07.2012 T. 28350 S.RG
 • small_rg(39).jpg Bakanlar Kurulu Kararı : BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (10.07.2012 T. 28349 S.RG)
 • small_ekonomi-logo(35).jpg Ekonomi Bakanlığından: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2012/16) (10.09.2012 T. 28249 S.RG)Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “kontrplak” ithalinde dampinge karşı kesin önlem
 • small_ekonomi-logo(36).jpg Ekonomi Bakanlığından: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2012/14) (10.09.2012 T. 28249 S.RG) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife pozisyonlarında (GTP) yer alan “granit
 • small_rg(38).jpg Bakanlar Kurulu Kararı : İthalat rejimi kararına ek Karar (8.07.2012 T. 28347 S.RG)
 • small_gum-logo(59).jpg Gümrükler Genel Müdürlüğü: Ek vergi tahakkukları ve cezalar (GENELGE 2012/25)
 • small_gum-logo(58).jpg Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği (07.07.2012 T. 28346 R.G.)
 • small_ekonomi-logo(34).jpg Ekonomi Bakanlığından: İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik?Yapılmasına Dair Tebliğ (07.07.2012 T. 28346 R.G.)
 • small_gum-logo(57).jpg Gümrük ve Ticaret Bakanlığı: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun getirdiği yeni hükümlere göre oluşturulan limited ve anonim şirket ana sözleşme örnekleri
 • small_rg(37).jpg Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü: Fikri ve sınaî haklar mevzuatına konu eşyanın tasfiyesi 0507.2012 T. GENELGE (2012/5) (TASİŞ)
 • small_ekonomi-logo(33).jpg Ekonomi Bakanlığından:İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/2) (05.07.2012 T. 28344 R.G.) 68.09 Pozisyonundaki Alçı ve alçı esaslı bileşiklerden eşya için 04.08.2012 tarihinden itibaren kıymet esaslı GÖZETİM uygulanması hk
 • small_rg(36).jpg Şeker Kurumundan: İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair 135/1 sayılı Şeker Kurulu Kararı (255/6) (05.07.2012 T. 28344 R.G.)
 • small_gum-logo(56).jpg Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği (05.07.2012 T. 28344 R.G.)
 • small_rg(35).jpg Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğinin Atıfta Bulunduğu Standartlara Dair Tebliğ (2012/1) (03.07.2012 T. 28342 R.G.)
 • small_ekonomi-logo(32).jpg Ekonomi Bakanlığı: Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (03.07.2012 T. 28342 R.G.)
 • small_gum-logo(55).jpg Gümrükler Genel Müdürlüğü: Kıymetli maden ve taşların dahilde işleme izni kapsamında İstanbul Altın Borsası üyesi olmayan firmalarca geçici ithali mümkün olup, bu ithalata ilişkin anılan Borsaya teslimat ve bildirim zorunluluğu 03.07.2012 T. (GENELGE 2012/24)
 • small_gum-logo(54).jpg Gümrükler Genel Müdürlüğü: G.K. 241/3(h) ve 4(h) - Gümrük idaresince verilen dahilde işleme izni çerçevesinde geçici ithalat (GENELGE 2012/23)
 • small_gum-logo(53).jpg Gümrükler Genel Müdürlüğü :Gümrük Yönetmeliği’nin 332/2.maddesine yapılan ek (03.07.2012 T. 14584 S.TASARRFLU YAZI)
 • small_gum-logo(52).jpg Gümrükler Genel Müdürlüğü : A.TR Dolaşım Belgeleri (22.06.2012 T. 13900 S.TASARRUFLU YAZI)
 • small_gum-logo(51).jpg Gümrükler Genel Müdürlüğü: TIR araçlarının halatları hk. (26.06.2012 T. 14064 S.TASARRUFLU YAZI)
 •