Deniz Yolu Gümrükleme

Deniz yolu gümrük işlemleri

Deniz yolu gümrükleme çalışmalarımızla denizlerin ulaştığı her yere doğru bir adım fırsatı sunuyoruz.

Deniz Yolu Gümrükleme Nedir?

Deniz yolu gümrükleme, deniz yolu taşımacılığı kapsamında ihraç ya da ithal edilen ürünlerin gümrükleme işlemlerini kapsamaktadır. Taşımacılığın gerçekleştirildiği ülkelerin gümrük kurallarının bilinmesi, gerekli izinlerin alınması ve ilgili kurallara göre bu işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yönetmelikler doğrultusunda ithal ya da ihraç edilecek ürünlerin deniz yolu gümrük kurallarına uyacak şekilde izinlerinin oluşturulması ya da kontrolü bu hizmetlere dahildir.

Deniz Yolu Gümrükleme Prosedürleri

Şartlı Muafiyet Düzenlemesi kapsamındaki deniz yolu gümrükleme sürecinde serbest dolaşımda olmayan eşyalar için yürütülen bazı işlemler:

Transit işlemleri,
Antrepo hizmeti çözümleri,
Dahilinde işleme hizmeti,
Gümrük kontrolünde işleme,
Geçici işleme.
Deniz yolu gümrükleme ve ihracat rejimi kapsamında uygulanan gümrükleme adımları:

Yeniden ihracat,
Geri gelen eşya,
Deniz Gümrükleme kapsamında özerk olarak kabul edilen bazı durumlar bulunmaktadır:

Özel statü olarak kabul edilen diplomatik eşyaların ithalat işlemleri,
Hızlı kargo ve posta hizmeti,
Yerleşim yeri Türkiye olarak değiştirilmiş şahısların kullanılmış ev eşyalarının taşınması,
Yerleşim yeri Türkiye’ye alınmış kişilerin sahip oldukları motorlu ve motorsuz taşıtların ithal işlemleri,
Bilimsel, kültürel statü taşıyan ya da eğitim amaçlı kullanılan eşyaların ve bilimsel alet ve cihazların ithalat işlemleri,
Araştırma, tıbbi tedavi ya da tıbbi teşhis amacıyla kullanılabilecek cihaz ve aletlerin ithalatı,
Sermaye mal ve malzemelerinin iş yeri nakli nedeniyle serbest dolaşım hakkı ile ithal edilmesi,
Teşvik uygulamaları ve yatırım teşvik mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler,
Fizibilite uygulamaları ve proje yönetimi gibi faaliyetler.
Deniz Yolu Gümrüklemede Sunduğumuz Fırsatlar

Dahilinde işleme hizmeti,
Gümrük kontrollü işleme,
Hariçte işleme,
Geçici ithalat.