Dahilde İşleme Gümrükleme

DAHİLDE İŞLEME
Dahilde İşleme Rejimi, ihracat yapan firmalar tarafından ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi hammadde ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir.

Dahilde İşleme Rejiminin avantajları;
– İthalatta gümrük vergisi, KDV, ÖTV ile diğer vergi ve fonlardan muafiyet,
– Vergi, resim ve harç istisnası, KKDF istisnası,
– Ticaret politikası önlemlerine tabi olmama,
– KDV’de Tecil-Terkin sistemi çerçevesinde yurt içi alım gerçekleştirilebilmesi,
– İhracat dışında yurt içi satış ve teslimlerin de gerçekleştirilebilmesi,
– İthalatta alınması gereken vergilere ilişkin teminat indirimi olarak sayılabilir.