Hata
  • XML Parsing Error at 1:84. Error 9: Invalid character
PDF

SADECE ZME ODAKLANDIK...
zme odakl?, titiz al??ma prensibi ve konusunda uzman dinamik ve deneyimli geni? kadrosu ile sadecegmrk m?avirli?i hizmeti veren firmam?zgmrkleme ihtiyalar?n?zda sizlereithalat,ihracat,transit gmrkleme alan?nda hizmet verirken m?teri zelliklerine gre zmler retmektedir
.

Gmrk,D?? Ticaret,Kambiyo veGmrk Kaak?l??? Mevzuat?'ndan kaynaklanan sorunlar ile ilgili olarak DANI?MANLIK hizmeti vermekteyiz. Sonradan kontrol ve riskli i?lemlerin kontrolnden kaynaklanan ihtilafl? konulara do?ru ZM retmekteyiz. zm uzmanl???, zel veya teknik bilgiyi gerektirenGmrk,D?? Ticaret veGmrk Kaak?l??? konular?nda B?L?RK??? hizmeti vermekteyiz. 4458 Say?l?Gmrk Kanunu Ynetmeli?i Uyar?nca;ithalat,ihracat, veTransit Gmrki?lemlerinizde h?zl?, gvenli ve seri olarak takip edip sonuland?r?yoruz.

M?teriye zel zm odakl? kurumsal h?zl? ve gvenli gmrk m?avirli?i...
Dnya lkelerine ihracat ithalat transit gmrkleme.

Sorunsuz i?ler iin, gvenilir kurumu sein...

gmrk m?avirli?i

 

GMRKLEME